Vaše starosti na naši hlavu

Ano, to je podstat všech služeb, které jsou poskytovány nejen jednotlivcům, ale i firmám, právnickým osobám, státní správě, prostě komukoliv, kdo potřebuje řešit nějaký problém a neví si s ním rady. To, že i státy účinně využívají dané možnosti a nabídky zejména pro řešení speciálních záležitostí může být dokumentováno v současnosti například na Ukrajině, kde kyjevská administrativa najala profesionální žoldnéře soukromých speciálních bezpečnostních služeb – proslulé americké Blackwater, přejmenované na Xe Services a pak Academi, pod kterýmžto označením působí na Ukrajině nyní. K dalším známým podobným „firmám“ patří třeba Sandline International nebo britská Gurkha Security Guards.

Nejsme žoldnéři, ale profesionálové!

My však žijeme v civilizované zemi a nabízíme našim klientům komplexní péči o jejich majetek, jejich objekty, domy, pozemky a podobně. Jsme Správa nemovitostí Praha a postaráme se o kompletní co nejefektivnější fungování vašich objektů!