Obecný sex

Sexuální aktivity mezi mužem a ženou jsou všeobecně známé, zdokumentované a prozkoumané mnoha odborníky a vědci, zachycené na mnoha médiích, počínaje obrázky, rytinami, plastikami, tisky, písmem, zvukovým i obrazovým záznamem. Někdy se takovým materiálům říká pornografie, jindy vysoké umění. Záleží na době, obecné morálce, subjektivním postojům hodnotícího, jeho náboženským přesvědčením a stupněm pokrytectví.

Žena a muž jinak

Již na starých záznamech nejrůznějšího druhu se ale občas vyskytují i zobrazení sexu, při kterém žena, vyzbrojená náhradou mužského údu souloží svého mužského partnera do análního otvoru. Tato praktika je běžná a velice rozšířená i dnes a výrobci erotických pomůcek dnes nabízejí nejrůznější připínací penisy pro realizování těchto praktik.